Biz hakda

news

Himdic Biotech hakda (saglygyňyza ideg)
“Hangzhou Himedic Biotech Co., Ltd”, in vitro anyklaýyş synag toplumlaryny, POCT we biologiki materiallary gözlemekde, öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdirilen hünär önümidir.
Häzirki wagtda kompaniýa bar1800inedördül metr gözleg we önümçilik bazasy, kolloid altyn diagnostika reagentleriniň önümçilik derejesini her ýyl onlarça million synagdan geçirýän önümçilik liniýalaryny öz içine alýar.
Häzirki wagtda kompaniýa ösen içerki we daşary ýurt gözleg institutlary bilen giň hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Içerki tarapdan, Himedic Biotech, çalt anyklaýyş reagentleri, çalt molekulýar anyklaýyş meýdany, antikorlary we ownuk molekulýar antigen sintezini ösdürmek we taýýarlamak üçin ösen derejäni öz içine alýar.Mundan başga-da, Himedic Biotech in vitro diagnostika reagentleri we şuňa meňzeş önümler: kolloid altyny çalt kesgitleýji reagentler, himilýumin immunoassaý reagentiniň we bioaktiw materiallaryň mukdar taýdan kesgitlenmegi.Has köp50önümleri6Aşakdaky synaglary öz içine alýan seriýalar üstünlikli işlenip düzülýär: COVID-19 synagy, göwrelilik synagy, DOA synagy, ýokanç kesel synagy, çiş bellikleri synagy, iýmit howpsuzlygy synagy we haýwan keselini anyklaýyş synagy.
Kompaniýanyň önümleri has köp satylýar30ýurtlar we sebitler, Europeewropa, Aziýa, Afrika, Okeaniýa we ş.m.

company

Iň gowy işleýäris

work
work
work

Keselhanalar we klinikalar

Jemgyýetiň saglygynyň artýan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin takyk anyklaýyş çözgütlerini, çalt jogap bermegi we synag toplumlaryny taýýar üpjün etmegi üpjün edýäris.

Lukmançylyk barlaghanasy

Biziň çözgütlerimiz, dürli keselleri çalt we takyk çözmek üçin diagnostika çözgütleri bilen dünýäniň çar künjegindäki lukmançylyk laboratoriýalaryna goldaw bermäge taýýardygymyzy aňladýar.Bu gün öz aralygymyzy öwreniň.

Göni sarp edijiler

Logistika we inwentar ulgamlarymyz dürli sargyt ululyklaryny goldaýar.Öýüňiziň amatlylygyndan öz-özüne anyk diagnoz goýmagy makul bilýän sarp edijiler gönüden-göni bizden sargyt edip bilerler we ygtybarly we çalt eltip bilerler.

Zawodymyz

factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory

Şahadatnamamyz

Certificate (7)
Certificate (8)
Certificate (9)
Certificate (1)
Certificate (2)
Certificate (3)
Certificate (4)
Certificate (5)
Certificate (6)