HIMEDIC COVID-19 Antigen çalt synag toplumy (Professional ulanmak)

Gysga düşündiriş:

Himedik COVID-19 Antigen çalt synag toplumy (Professional ulanmak) Himedik COVID-19 Antigen çalt synag toplumy (Kolloid altyn) göni tüýkülikde / Nasofaryngealda Nukleokapsid belok antigenini hil taýdan kesgitlemek üçin gapdal akym immunoassaýydyr. Swab / Nasal Swab, saglygy goraýyş edarasy tarapyndan COVID-19 güman edilýän adamlardan we beýleki laboratoriýa synaglarynyň netijelerinden.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

High highokary gizlinlik üçin format
★ Çalt netijeler
Vis Görüşi aňsat düşündirmek
★ pleönekeý işlemek, enjam gerek däl
★ Takyk takyklyk

Synag tertibi

Bellik: Synag kasetasy ulanmazdan ozal otag temperaturasynda bolmaly we synag otag temperaturasynda işlemeli.

Test_Procedure

Önümiň spesifikasiýasy

Ipleörelge Hromatografiki immunoassaý Format Kasseta
Mysal Tüýkülik/ Nasofaryngeal Swab / Burun Swab Şahadatnama CE
Okamak wagty 15 minut Gaplaň 20T/25T
Saklaýyş temperaturasy 2-30 ° C. Ýaramlylyk möhleti 2Syllar
Duýgurlyk 98.74% Aýratynlygy 99.4%
Takyklyk 97,8%

Sargyt maglumatlary

Pişik.No.ok.

Haryt

Mysal

Gaplaň

ICOV-502

COVID-19 Antigen çalt synag kasetasy

Nasofaryngeal swab

25T

ICOV-502-N

COVID-19 Antigen çalt synag kasetasy

Burun Swab

25T

ICOV-503

COVID-19 Antigen çalt synag kasetasy

Tüýkülik

20T

COVID-19

Koronawirus SARS-COV-2 romany, 219 ýurda ýaýran COVID-19 global pandemiýasyna sebäp bolýan patogen.Himiki diagnostika Çalt synag toplumlary COVID-19 ýokaşmasyny we immunitet derejesini çalt we takyk kesgitleýär, bu adamlara ýerli jemgyýetde pandemiýany has gowy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.COVID-19 ýokaşmasyny we immunitetini kesgitlemegiň güýji Himediki diagnostika çalt synag toplumlary bilen eliňizde.

Wirusa syn

Koronawirus SARS-COV-2 romany, 219 ýurda ýaýran COVID-19 global pandemiýasyna sebäp bolýan patogen.Okaşan adamlaryň köpüsi ýeňil we agyr dem alyş kesellerini başdan geçirerler we ýörite bejergisiz gutularlar.Iň ýaýran alamatlar gyzzyrma, üsgülewük we ýadawlykdyr.Garry adamlar we esasy lukmançylyk kynçylyklary bolanlar (meselem, ýürek-damar keseli, süýji keseli, dowamly dem alyş keseli we düwnük keseli) has agyr keseli döredip bilerler we çynlakaý alamatlar dem almakda kynçylyk çekýär ýa-da demiň gysmagy, döş agyrylary we sözüň ýa-da hereketiň ýitmegi.Adatça wirus ýokaşan adamyň simptomlaryň ýüze çykmagy üçin 5-6 gün gerek bolýar, ýöne käbir adamlarda 14 güne çenli dowam edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň