Himedik COVID-19 Antikorlary çalt synag kasetasyny bitaraplaşdyrmak

Gysga düşündiriş:

COVID-19 Antikorlary bitaraplaşdyrmak Çalt synag kasetasy, COVID-19-a zyýansyzlandyryjy antikorlaryň bardygyny anyklamakda kömek hökmünde adam ganynda, serumda ýa-da plazmada COVID-19 antikorlaryny ýokaşdyrmak üçin çalt hromatografiki immunoassaýdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

★ Çalt netijeler
Vis Görüşi aňsat düşündirmek
★ pleönekeý işlemek, enjam gerek däl
★ Takyk takyklyk

Önümiň spesifikasiýasy

Ipleörelge Hromatografiki immunoassaý Format Kasseta
Mysal W / S / P. Şahadatnama CE
Okamak wagty 10minut Gaplaň 1T/25T
Saklaýyş temperaturasy 2-30 ° C. Ýaramlylyk möhleti 2Syllar
Duýgurlyk 96% Aýratynlygy 99.13%
Takyklyk 98.57%  

Sargyt maglumatlary

Pişik.No.ok.

Haryt

Mysal

Gaplaň

ICOV-506

COVID-19 Antikorlary çalt synag kasetasyny bitaraplaşdyrmak

W / S / P.

1T/ 25T /guty

COVID-19

Koronawirus SARS-COV-2 romany, 219 ýurda ýaýran COVID-19 global pandemiýasyna sebäp bolýan patogen.Himiki diagnostika Çalt synag toplumlary COVID-19 ýokaşmasyny we immunitet derejesini çalt we takyk kesgitleýär, bu adamlara ýerli jemgyýetde pandemiýany has gowy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.COVID-19 ýokaşmasyny we immunitetini kesgitlemegiň güýji Himediki diagnostika çalt synag toplumlary bilen eliňizde.

Wirusa syn

Koronawirus SARS-COV-2 romany, 219 ýurda ýaýran COVID-19 global pandemiýasyna sebäp bolýan patogen.Okaşan adamlaryň köpüsi ýeňil we agyr dem alyş kesellerini başdan geçirerler we ýörite bejergisiz gutularlar.Iň ýaýran alamatlar gyzzyrma, üsgülewük we ýadawlykdyr.Garry adamlar we esasy lukmançylyk kynçylyklary bolanlar (meselem, ýürek-damar keseli, süýji keseli, dowamly dem alyş keseli we düwnük keseli) has agyr keseli döredip bilerler we çynlakaý alamatlar dem almakda kynçylyk çekýär ýa-da demiň gysmagy, döş agyrylary we sözüň ýa-da hereketiň ýitmegi.Adatça wirus ýokaşan adamyň simptomlaryň ýüze çykmagy üçin 5-6 gün gerek bolýar, ýöne käbir adamlarda 14 güne çenli dowam edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň