Taryhymyz

2021-nji ýyl

Covid-19 Antikor synag toplumyny neytrallaşdyrmak başlandy.

2020

“Novel Coronavirus” çalt synag toplumy üçin gözleg işleri başlandy.2020-nji ýylyň aprel aýy “Covid-19” çalt antigen synag toplumy işe girizildi.2020 Iýun Covid-19 IgG / IgM Çalt antikor synag toplumy işe girizildi.2020-nji ýylyň iýulynda “Covid-19” çalt antigen we dümew A / B “Combo” çalt synag toplumy işe girizildi.2020-nji ýylyň sentýabr aýy “Covid-19” çalt synag toplumlary dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.2020-nji ýylyň noýabr aýy “Covid-19” tüýkülik antigeniniň çalt synag toplumy işe girizildi.

2019

2019-njy ýylyň mart aýy Hytaýda azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy üçin çalt synag enjamlarynda bazar paýy 30% -e ýetdi.2019-njy ýylyň aprel aýy Weterinariýa POCT (Gözleg nokady) gözleg işleri başlandy.2019-njy ýylyň iýun aýyndaky neşe serişdeleri (DOA) barlag synaglary başlandy.2019-njy ýylyň sentýabr dümewi A / B çalt synag toplumy işe girizildi.

2018

2018 Fewral Halkara kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk başlandy.2018 Maý ilkinji maýa goýumlaryny aldy.2018-nji ýylyň iýun aýynda lukmançylyk çalt synag toplumlary başlandy.2018-nji ýylyň sentýabr aýy Azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy önümleri eksport edilip başlandy.

2017

2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Antibiotik we Toksin çalt synag toplumy işe girizildi.2017-nji ýylyň mart weterinariýa anyklaýyş çalt synagy başlandy.2017-nji ýylyň iýul aýynda Hytaýyň bazardaky paýy azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy çalt synag toplumlarynda gazanyldy.Medisina çalt synag toplumlarynyň 2017-nji ýylyň sentýabr aýyndaky gözleg işleri başlandy.

2016

2016-njy ýylyň mart aýynyň gapdal akymy IVD synag toplumy R&D başlandy.Bu amalda uniwersitet we hususy pudak hyzmatdaşlygy edildi.2016-njy ýylyň sentýabr aýynda azyk howpsuzlygy, haýwanlaryň saglygy we lukmançylyk önümleri tamamlandy.

ico
 
Covid-19 Antikor synag toplumyny neytrallaşdyrmak başlandy.
 
2021-nji ýyl
2020
“Novel Coronavirus” çalt synag toplumy üçin gözleg işleri başlandy.2020-nji ýylyň aprel aýy “Covid-19” çalt antigen synag toplumy işe girizildi.2020 Iýun Covid-19 IgG / IgM Çalt antikor synag toplumy işe girizildi.2020-nji ýylyň iýulynda “Covid-19” çalt antigen we dümew A / B “Combo” çalt synag toplumy işe girizildi.2020-nji ýylyň sentýabr aýy “Covid-19” çalt synag toplumlary dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.2020-nji ýylyň noýabr aýy “Covid-19” tüýkülik antigeniniň çalt synag toplumy işe girizildi.
 
 
 
2019-njy ýylyň mart aýy Hytaýda azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy üçin çalt synag enjamlarynda bazar paýy 30% -e ýetdi.2019-njy ýylyň aprel aýy Weterinariýa POCT (Gözleg nokady) gözleg işleri başlandy.2019-njy ýylyň iýun aýyndaky neşe serişdeleri (DOA) barlag synaglary başlandy.2019-njy ýylyň sentýabr dümewi A / B çalt synag toplumy işe girizildi.
 
2019
2018
2018 Fewral Halkara kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk başlandy.2018 Maý ilkinji maýa goýumlaryny aldy.2018-nji ýylyň iýun aýynda lukmançylyk çalt synag toplumlary başlandy.2018-nji ýylyň sentýabr aýy Azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy önümleri eksport edilip başlandy.
 
 
 
2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Antibiotik we Toksin çalt synag toplumy işe girizildi.2017-nji ýylyň mart weterinariýa anyklaýyş çalt synagy başlandy.2017-nji ýylyň iýul aýynda Hytaýyň bazardaky paýy azyk howpsuzlygy we haýwanlaryň saglygy çalt synag toplumlarynda gazanyldy.Medisina çalt synag toplumlarynyň 2017-nji ýylyň sentýabr aýyndaky gözleg işleri başlandy.
 
2017
2016
2016-njy ýylyň mart aýynyň gapdal akymy IVD synag toplumy R&D başlandy.Bu amalda uniwersitet we hususy pudak hyzmatdaşlygy edildi.2016-njy ýylyň sentýabr aýynda azyk howpsuzlygy, haýwanlaryň saglygy we lukmançylyk önümleri tamamlandy.